เทคโนโลยีสื่อประสม
(เทคโนโลยีสื่อประสม )

การนำ สื่อหลายสื่อมาใช้งานพร้อมกัน เพื่อช่วยงานทางด้านศิลปะ และทางด้านการศึกษาพื้นฐาน เทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยระบบดิจิตอล กระบวนการในการนาสื่อมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ระบบสื่อประสม การสร้างผลงานโดยใช้เสียงที่เป็นดิจิตอล ไฮเปอร์เท็กซ์ วิดิทัศน์ และภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวบนระบบคอมพิวเตอร์ การรวมกันของภาพ เสียง และข้อความในระบบดิจิตอล