การยศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
(การยศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน )

ความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์  กลไกการทำงานของร่างกายภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมของการทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจในความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย  การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน การทำงานเป็นกะ หลักในการสร้างสภาวะที่ถูกต้องในทำงาน การออกแบบอุปกรณ์และสถานีงานเพื่อความปลอดภัย