การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบ เทคนิคการสมัครงาน